SP3DRY - Krótkofalowcy z Dębna
 
------- CQ CQ CQ DE SP3DRY - QTH Dębno - JO72IR - QRV 145.550 MHz -  VY 73!!  -------

Spis treści

   
  Strona główna
  Rys historyczny
  QTH Dębno
  Przemienniki
  Galeria
  Programy
  Kontakt
  Kamera
  Księga gości
   

Moje konstrukcje

ANTENY
INTERFACE

 


LICENCJA NASŁUCHOWA DLA UCZNIA
"Świat Radio, Lipiec 2007"

Dziękuję koledze Wiesławowi SQ5ABG za odpowiedź na mój list. Myślę, że będzie to początek dyskusji na ten temat.

W dalszym ciągu uważam, że aby ułatwić dostęp uczniom do licencji nasłuchowych a tym samym wesprzeć rozwój krótkofalarstwa w Polsce licencje dla uczniów szkół powinny być wydawane całkowicie bezpłatne. Nie chodzi mi o to czy uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum ma wnieść opłatę za licencję nasłuchową 26 zł, która rzeczywiście dla niektórych osób jest już nie wysoka, czy 70 zł jak w moim poprzednim liście pisałem.

Dla kolegi kwota 26 zł może wydawać się symboliczną, ale dla niektórych rodzin jest to taka kwota gdzie rodzina zastanawia się czy dołożyć ją do wykupienia w danym miesiącu obiadów w stołówce szkolnej czy kupienie przyborów do szkoły a od września mundurka szkolnego. Proszę mi uwierzyć, ale z takimi sytuacjami spotykam się, na co dzień i o tym pisałem już w poprzednim liście.

Właśnie ci uczniowie pochodzący z takich rodzin nie będą pisać podania o zwolnienie z opłat, ponieważ jest w trudnej sytuacji finansowej, nie będą starać się uzyskanie licencji nasłuchowej, bo porostu najzwyczajniej ich na to nie stać.

Rejony, w których mieszkam ja i ci, o których piszę są to rejony o bardzo dużym stopniu bezrobocia są to tereny popegerowskie, a takich w kraju jest bardzo dużo i z nich wywodzą się często ci uczniowie. Wielu rodziców tych uczniów jest od wielu miesięcy bez pracy lub mają ją dorywczo.

Wydaje mi się, że kolega nie zrozumiał moich intencji. Zależy mi tylko i wyłącznie na tym, aby uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum mógł otrzymać licencję nasłuchową bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i o to tylko w moim liście mi chodziło.

 Bycie nasłuchowcem jest okresem przejściowym w przygodzie krótkofalarskiej i bardzo często szybkie dążenie do licencji nadawczej mocno skraca ten okres. Często jest tak, że w tak krótkim czasie uczniowie nawet nie zdążą skorzystać biura QSL, a tym samym nie obciążają budżetu PZK wysyłką kart nasłuchowych. Jeśli nawet część takich kart zostałaby wysłana to uważam, że koszta jakie by poniosło biuro QSL jest warte zainwestowania w przyszłość przyszłych młodych krótkofalowców - nadawców.

Cieszę się, że działalność krótkofalarska na terenie Warszawy rozwija się tak dobrze, ale czy tak jest w całej Polsce? O tym jak jest dobrze często się pisze, ale jak jest źle to raczej się o tym nie wspomina. W małych miejscowościach nie ma możliwości założenia klubu krótkofalowców, ponieważ bardzo często nie ma w nich żadnego krótkofalowca. Ile jest takich białych plam w całej Polsce? W takiej sytuacji szkoła może być jedynym miejscem, gdzie można rozwijać zainteresowania krótkofalarskie szczególnie, gdy nauczyciel niekoniecznie krótkofalowiec jest zainteresowany tą tematyką. Zgadzam się z tym, że rozwój krótkofalarstwa zależy od ludzi, którzy je propagują, ale to za mało. W świetle tego, co napisałem samo propagowanie nie przyczyni się do rozwoju krótkofalarstwa w kraju.

W mojej miejscowości funkcjonuje przy Ośrodku Kultury klub SP1PNW prowadzony przez Henryka SP3FYJ oraz Jurka SP1FMW, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania przyszli krótkofalowcy zarówno uczniowie szkół jak i dorośli. Tworzenie następnego klubu w tak małej miejscowości jest zbędne. W końcu nie chodzi o ilość, ale o jakość.

Jeśli chodzi o informacje dotyczące zostania nasłuchowcem, opłat oraz składek, to na stronie internetowej PZK można znaleźć następujące informacje:

Aby zostać nasłuchowcem należy zgłosić się do wybranego Oddziału PZK i zapisać do PZK jako nasłuchowiec. Po wypełnieniu deklaracji PZK, informacji członka i opłaceniu wpisowego oraz składki członkowskiej PZK Oddział wyda dokument „Licencja nasłuchowa” oraz nada znak nasłuchowy…”

„Członkowie PZK zwyczajni, ulgowa do 19 roku życia - 60,00 zł”

„Składka wpisowa (jednorazowa) 10,00 zł”

Nie można tam znaleźć żadnej informacji, co do wysokości składki oraz wpisowego w przypadku tylko licencji nasłuchowej, o których kolega w swoim liście pisze.

Informacja na tej stronie wyraźnie wskazuje, jakie koszta ponosi osoba, która chciałaby zostać nasłuchowcem. Nie ma również informacji, że uczeń będący w trudnej sytuacji finansowej może zostać zwolniony z jakichkolwiek opłat.

Moją intencją zawartą w tym liście jak i w poprzednim jest ułatwienie startu młodym ludziom w tym bardzo ciekawym hobby, jakim jest krótkofalarstwo i to jest w tej chwili w tej kwestii moim priorytetem. Zapraszam również do odwiedzenia strony„Krótkofalowcy z Dębna” pod adresem www.sp3dry.debno.com .

Alfred Borysewicz, SP3DRY

 

 

Znaki

   
 

SP3DRY

  SP3FPF
  SP1FMW
  SP3FYJ
  SP3WWS
  SP3WWB
  SQ1FTZ
  SQ1FYR
  SQ1DNS
  SQ1GZS
  SP1CGM †
  SP3RBA
  SP1PNW
   

Copyright © 2000-2007 SP3DRY