SP3DRY - Krótkofalowcy z Dębna
 
------- CQ CQ CQ DE SP3DRY - QTH Dębno - JO72IR - QRV 145.550 MHz -  VY 73!!  -------

Spis treści

   
  Strona główna
  Rys historyczny
  QTH Dębno
  Przemienniki
  Galeria
  Programy
  Kontakt
  Kamera
  Księga gości
   

Moje konstrukcje

ANTENY
INTERFACE

 

 

Informacje o radiowej licencji amatorskiej
 

Nowe rozporządzenie o świadectwach

Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, iż w dniu 21 listopada 2008 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290), które wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 22 grudnia 2008 r.

 

Rozporządzenie to wprowadza wiele zmian w stosunku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168, poz. 1407). Najważniejsze z nich opisane zostały poniżej.

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane będą dwa rodzaje świadectw:

  • świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1 zgodnego z Rekomendacją  CEPT T/R 61-01,
  • świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3 zgodnego z Rekomendacją ECC/REC 05-06.

Likwidacja w nowym rozporządzeniu świadectw klasy B i D służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej jest konsekwencją zniesienia wymogu znajomości alfabetu Morse’a. Zakres wymaganej wiedzy na świadectwa klasy A i B oraz C i D różnił się wymogiem umiejętności nadawania i odbioru znaków alfabetu Morse’a, co było przedmiotem egzaminacyjnym na świadectwa klasy A i C. Po zniesieniu wymogu znajomości alfabetu Morse’a zasadnym było zrównanie uprawnień wynikających ze świadectwa klasy B z uprawnieniami wynikającymi ze świadectwa klasy A i analogicznie zrównanie uprawnień wynikających ze świadectwa klasy D z uprawnieniami wynikającymi ze świadectwa klasy C.

Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów świadectwa klasy B i D zachowują ważność i będą upoważniały (po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie pozwoleń radioamatorskich)  do uzyskania odpowiednio pozwolenia kategorii 1 (świadectwo kl. B) oraz pozwolenia kategorii 3 (świadectwo kl. D).

Wprowadzono również wymóg złożenia wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych, co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu, który osoba ubiegająca się o świadectwo wskazuje we wniosku. Nie będzie możliwe złożenie wniosku w dniu egzaminu.

Opłaty za egzamin i świadectwa

1.Wysokości opłat za egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, na:

a) świadectwo klasy A operatora urządzeń  radiowych  - 50 zł,
b) świadectwo klasy B operatora urządzeń  radiowych  - 40 zł,
c) świadectwo klasy C operatora urządzeń  radiowych  - 30 zł,
d) świadectwo klasy D operatora urządzeń  radiowych  - 25 zł.

2. Wysokości opłat za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwa klasy  A - 25 zł,
b) świadectwa klasy  B - 20 zł,
c) świadectwa klasy  C - 15 zł,
d) świadectwa klasy  D -10 zł

3. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 100% opłaty za wydanie danego rodzaju świadectwa.

4. Wysokość opłaty za wymianę świadectwa, wynosi 50% opłaty za wydanie danego rodzaju świadectwa.

5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej w pkt 1.

6. Za egzamin i za wydanie świadectwa należy dokonać wpłaty na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa 
49 1010 1010 0060 4413 9150 0000

Obowiązkowo należy podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa  kl .... w Sł. AMAT

Źródło: http://www.bip.uke.gov.pl

Przykłady pytań egzaminacyjnych są na stronie www.swiatradio.pl

Tu można zobaczyć jakie są ceny sprzętu dla krótkofalowców:

http://www.inradio.pl/

http://www.avanti-radio.pl/

http://www.allegro.pl/5061_radiokomunikacja_sprzet_krotkofalarski.html

 

 

Znaki

   
 

SP3DRY

  SP3FPF
  SP1FMW
  SP3FYJ
  SP3WWS
  SP3WWB
  SQ1FTZ
  SQ1FYR
  SQ1DNS
  SQ1GZS
  SP1CGM †
  SP3RBA
  SP1PNW
   

Copyright © 2000-2007 SP3DRY