SP3DRY - Krótkofalowcy z Dębna
 
------- CQ CQ CQ DE SP3DRY - QTH Dębno - JO72IR - QRV 145.550 MHz -  VY 73!!  -------

Spis treści

   
  Strona główna
  Rys historyczny
  QTH Dębno
  Przemienniki
  Galeria
  Programy
  Kontakt
  Kamera
  Księga gości
   

NASZA SZKOŁA

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dębnie
SP1KEN

Koło elektroniczno krótkofalarskie

EGZAMIN krótkofalarski

Echolink w Dębnie
 

Dla początkujących

Twoja pierwsza łączność
Licencja, informacje

Publikacje

Licencje dla ucznia
Antena X-50

Licencje
O nowym klubie

Jak wykonać cewkę anteny X-50?

Moje konstrukcje

Anteny
W3DZZ, X-50
Interface
VX-7R, IC-756
Konstrukcje
1970-1993
 

Polecam strony


    

 

 


SZKOLNE KOŁO
ELEKTRONICZNO - KRÓTKOFALARSKIE
 

S P  1  K E N


przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dębnie

zajęcia techniczne

Od października 2006 roku w Szkole Podstawowej nr 1 działa koło Elektroniczno Krótkofalarskie. Do koła uczęszcza regularnie wielu uczniów naszej szkoły. Pierwsze zajęcia polegały na wprowadzeniu w bardzo trudną tematykę, jaka jest elektronika. Już po kilku zajęciach koła część uczniów podjęła próbę samodzielnego montażu prostych obwodów elektronicznych.

Pierwszym układem był generator akustyczny. Po wielu trudnych w zmaganiach z lutownicą i elementami elektronicznymi powstały pierwsze płytki elektroniczne. Największe trudności były podczas uruchomienia układów elektronicznych, ale niektórzy również z tym sobie poradzili. Uczniowie mają okazję sprawdzić jak działają inne układy elektroniczne samodzielnie montując blokowe zestawy elektroniczne.

Część uczestników koła za moją propozycją kupiła krótkofalówki za pomocą, których nawiązywali pierwsze łączności radiowe. Mają w tej chwili kontakt radiowy pomiędzy sobą jak również mną i często bywa tak, że umawiamy się przez krótkofalówki na zajęcia koło. Część uczestników koła na zajęciach pozalekcyjnych podjęła próbę konstrukcji anteny do zakupionych krótkofalówek.

Na użytek koła zainstalowałem radiostację krótkofalarską, na której uczestnicy koła słuchają jak rozmawiają prawdziwi krótkofalowcy. Radiostacja została podłączona do komputera, na którym uczniowie oglądają przekazy cyfrowe w postaci obrazów i tekstu.

Technologia wykorzystania komputera do przesyłania wiadomości tekstowych oraz obrazów przy współpracy z radiostacją wzbudza duże zainteresowanie wśród uczestników koła. Jest bardzo duże podobieństwo między znanymi komunikatorami a aplikacjami używanymi do technik radiowo-cyfrowych. Każdy z nich mógł samodzielnie sprawdzić, na czym polega zasada działania radiostacji i komputera.

Pomimo, że zajęcia Koła Elektroniczno Krótkofalarskiego nie należą do łatwych frekwencja jest zawsze duża. W tym roku szkolnym oczekujemy na licencję radiową umożliwiającą uruchomienie amatorskiej radiostacji klubowej, która będzie zainstalowana w Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie. Oczekujemy na nią i myślę, że w najbliższym czasie pojawi się na pasmach radiowych nowy znak krótkofalarski SP1KEN a uczniowie będą mogli spróbować swoich sił w próbach przeprowadzenia pierwszych łączności radiowych.

Opiekun koła
SP3DRY

 
     

Znaki

   
 

SP3DRY

  SP3FPF
  SP1FMW
  SP3FYJ
  SP3WWS
  SP3WWB
  SQ1FTZ
  SQ1FYR
  SQ1DNS
  SQ1GZS
  SP1CGM †
  SP3RBA
  SP1PNW
   

Callbook 

Wydarzenia

Piknik w Lipianach

Copyright © 2000-2010 SP3DRY