SP3DRY - Krótkofalowcy z Dębna
 
------- CQ CQ CQ DE SP3DRY - QTH Dębno - JO72IR - QRV 145.550 MHz -  VY 73!!  -------

Spis treści

   
  Strona główna
  Rys historyczny
  QTH Dębno
  Przemienniki
  Galeria
  Programy
  Kontakt
  Kamera
  Księga gości
   

Moje konstrukcje

ANTENY
INTERFACE

 


O NOWYM KLUBIE KRÓTKOFALARSKIM I LICENCJACH
"Świat Radio, Listopad 2007"
z niewielkimi zmianami

Jak SP1PNW i jego członkowie pomagają dla SP1KEN?
 

Ostatnio spotkałem się z różnymi bardzo dziwnymi zachowaniami wśród krótkofalowców w moim środowisku. Jak większość z nas wie działalność krótkofalarska opiera się między innymi na pracy w klubach zrzeszających sympatyków tego hobby. Ilość działających klubów na danym obszarze w jakimś stopniu, może świadczyć o aktywności krótkofalarskiej. Wielu działających w różnych klubach kolegów zachęca do ich tworzenia.

Pracując zawodowo, na co dzień z dziećmi i młodzieżą stwierdziłem, że utworzenie takiego klubu jest jak najbardziej uzasadnione. Mając do dyspozycji bazę lokalową, bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, przychylność moich przełożonych oraz poparcie wśród przyjaciół krótkofalowców podjąłem decyzję o utworzeniu Klubowej Radiostacji Amatorskiej Szkolnego Koła Elektroniczno Krótkofalarskiego w Szkole Podstawowej. Zrzeszałoby ono głównie dzieci i młodzież okolicznych szkół. Niestety w dość krótkim czasie okazało się, że nie jest tak pięknie jak by się wydawało.

Jakież było moje zdziwienie, gdy przy pierwszych próbach zorganizowania takiego klubu napotkałem niezrozumiały dla mnie sprzeciw i opór ze strony pewnych osób mocno związanych, ze środowiskiem krótkofalarskim a jest nim znany człowiek z pod znaku SP1FMW.
Podjęte zostały prze niego bardzo energiczne działania, które miały mi uniemożliwić utworzenie takiego klubu. Polegały one na namawianiu innych licencjowanych krótkofalowców, aby nie udzielili mi zgody na bycie odpowiedzialnym operatorem stacji klubowej. Jak wiemy jest to niezbędne do uzyskania licencji radiowej.

Spotkało się to z dużym protestem kolegów, wobec których podjęto takie próby nacisku. Myśląc, że będą duże problemy z pozyskaniem dwóch odpowiedzialnych operatorów, zaproponowano bycie odpowiedzialnym operatorem stacji pod warunkiem przystąpienia powstającego klubu oraz jego przyszłych członków do Polskiego Zawiązku Krótkofalowców. Klub o innej przynależności nie ma racji bytu, jak stwierdziła osoba nieprzyjazna nowemu klubowi (członek PZK i klubu SP1PNW - pan Jerzy SP1FMW), będzie on konkurencją dla klubu istniejącego i należącego do PZK. Sposób myślenia oraz działania tego typu są dla mnie naganne.

Osoby tworzące taki klimat będąc członkami PZK a są nim SP1FMW psują wizerunek tej organizacji w lokalnym środowisku jak również w szerszych kręgach.

Możemy zadać sobie pytania, czy niektórzy członkowie PZK miedzy innymi SP1FMW rzeczywiście dbają autentycznie o dobro krótkofalarstwa w Polsce czy zależy im tylko na rozgłosie wątpliwej działalności klubów zrzeszonych pod ich szyldem?
Czy sposób pozyskiwania nowych członków jest nieco dziwny?

W majowym i lipcowym numerze SR pisałem o licencjach dla uczniów. Wszyscy koledzy krótkofalowcy, z którymi rozmawiałem popierają mój pomysł. Dlaczego z taką determinacją tworzy się sprzeciw utworzeniu nowego klubu przez osoby chlubiące się przynależnością do PZK, a w kwestii licencji dla uczniów do tej pory nikt nic nie próbował zrobić.

Złożyliśmy wniosek do UKE o wydanie licencji radiowej. Oczekujemy na nią i myślę, że w najbliższym czasie pojawi się na pasmach nowy znak a uczniowie będą mogli spróbować swoich sił w próbach przeprowadzenia pierwszych łączności radiowych.

------------------------

Pomimo, że posiadamy już licencję i prowadzimy działalność z młodzieżą naszej szkoły nic się nie zmieniło w stosunku do klubu SP1KEN.
 

 Alfred Borysewicz, SP3DRY

 

 

Znaki

   
 

SP3DRY

  SP3FPF
  SP1FMW
  SP3FYJ
  SP3WWS
  SP3WWB
  SQ1FTZ
  SQ1FYR
  SQ1DNS
  SQ1GZS
  SP1CGM †
  SP3RBA
  SP1PNW
   

Copyright © 2000-2007 SP3DRY