Rys historyczny - Krótkofalowcy z Dębna
 
------- CQ CQ CQ DE SP3DRY - QTH Dębno - JO72IR - QRV 145.550 MHz -  VY 73!!  -------

Spis treści

   
  Strona główna
  Rys historyczny
  QTH Dębno
  Przemienniki
  Galeria
  Programy
  Kontakt
  Kamera
  Księga gości
   
 

       
        Lata sześćdziesiąte były okresem gdzie młody człowiek chcąc rozwijać swoje zainteresowania zapisywał do koła, klubu lub jakiegoś innego ośrodka, w którym oferowano zajęcia dla młodzieży. Było to bardzo często jedyne źródło nowoczesnej wiedzy, którą mógł zdobyć i z którą mógł obcować. W latach siedemdziesiątych funkcjonował, Młodzieżowy Dom Kultury i właśnie w nim istniał i działał klub krótkofalowców.

        Początki krótkofalarstwa w Dębnie sięgają lat sześćdziesiątych. W roku 1967 grupa zapaleńców wśród których był Tadeusz Kowalczyk (SP3WWS) założyła nasłuchowy klub krótkofalowców o znaku SP-1-1148/k. Brak odpowiedniego sprzętu oraz licencja nasłuchowa ograniczała działania klubu tylko do nasłuchu pasm amatorskich. Klub SP1KNW  

        W latach siedemdziesiątych powstaje klub nadawców i nasłuchowców o znaku SP1KNW którego opiekunem został Henryk Kreczmer (SP3FYJ). Działalność klubu jest dalszą kontynuacją klubu nasłuchowego. Wszyscy entuzjaści krótkofalarstwa skupiają się wokół SP3KNW. Klub znalazł siedzibę w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Chojeńskiej (Biblioteka Pedagogiczna). Zajęcia w klubie Prowadzone są zajęcia z obsługi radiostacji, nauki radiotelegrafii, radiopelengacji, zajęcia warsztatowe z zakresu budowy urządzeń radionadawczych i elektronicznych. Klub bierze udział w wielu zawodach krótkofalarskich krajowych jak i międzynarodowych osiągając bardzo często wysokie lokaty.

        Egzaminy na licencję krótkofalarską zdają pierwsze osoby. Pojawiają się nowe znaki, w roku 1971 SP3FPF i SP3FMW, w roku 1973 SP3HLM w 1975 SP3FYJ, później w 1976 SP3DRY . Rozpoczyna się praca na radiostacjach z miejsc zamieszkania, na sprzęcie pożyczonym z klubu lub wykonanym przez siebie. Klub przenosi się do budynku Ligi Obrony Kraju gdzie kontynuuje swoją działalność radionadawczą. W między czasie zmienia miejsce zamieszkania Czesław SP3HLM i przeprowadza się do Gorzowa. W tym okresie działalność opiera się głównie na pracy radiostacji indywidualnych. Ze względu na stan wojenny od roku 1981 na ten czas zaprzestają działalność wszyscy krótkofalowcy i klub. Licencje są ponownie weryfikowane co powoduje prawie trzyletnią przerwę. Klub rozpoczyna ponownie swą działalność w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Waryńskiego, która trwa około trzech lat. 

        Klub jeszcze dwa razy zmienia siedzibę Dębnowski Ośrodek Kultury i Szkoła Podstawowa nr 1, po czym SP3KNW zaprzestaje swoją działalność (1995 rok). W ostatnich latach działalności klubu przybywają nowe znaki SP3WWB, SQ3BMP, SP3WVP. Egzamin zdaje Tadeusz SP3WWS. W roku 2000 przybywają  jeszcze dwa znaki SQ1FTZ i SQ1FYR. Prawie już każdy krótkofalowiec posiada w domu urządzenie radionadawcze KF lub UKF w zależności od licencji i możliwości finansowych.

        Współczesna technika oferuje nam bardzo dużo (komputery, Internet, TV-SAT, telefonię komórkową itp.). Krótkofalarstwo staje się powoli zanikającym hobby, ale są jeszcze osoby, które w epoce zalewu technicznymi nowinkami, potrafią wybrać krótkofalarstwo, które jest w dalszym ciągu naprawdę pasjonującym hobby.

 

 

Znaki

   
 

SP3DRY

  SP3FPF
  SP1FMW
  SP3FYJ
  SP3WWS
  SP3WWB
  SQ1FTZ
  SQ1FYR
  SQ1DNS
  SQ1GZS
  SP1CGM †
  SP3RBA
  SP1PNW
   

Copyright © 2000-2007 SP3DRY